Lidgelden

Volwassene 18 jaar of ouder € 95 per persoon
Jeugd 12 t/m 17 jaar € 45 per persoon
Kinderen 11 jaar of jonger € 30 per persoon

 

Er geldt 10% korting op het totaalbedrag bij een gezinsabonnement. Een gezinsabonnement houdt in: Eén of twee ouders met één of meerdere inwonende kinderen van 17 jaar of jonger.

Word je lid na 1 juli van het betreffende jaar, dan betaal je de helft van het lidgeld.

Bij de meeste mutualiteiten kun je jaarlijks een tegemoetkoming krijgen voor het betaalde lidgeld. Download hieronder het formulier van jouw mutualiteit. Vul je eigen gegevens in op het formulier. Bezorg het formulier aan de voorzitter of secretaris, zodat zij het formulier kan ondertekenen en afstempelen.  Daarna kun je zelf het formulier bij je mutualiteit binnen brengen, zodat de mutualiteit het verder kan afhandelen.

CM
Attest-cm

De Voorzorg
Attest-dvz

Liberale Mutualiteit
Attest-lm

Vlaams en neutraal Ziekenfonds
Attest-vnz

Onafhankelijk Ziekenfonds
Attest-oz